Cơ Hội

CƠ HỘI KINH DOANH

CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG

 

   DIỄN GIẢI SƠ ĐỒ TRẢ THƯỞNG TRÊN TOÀN CẦU CỦA
TAHITIAN NONI INTERNATIONAL
 Hãy lắng nghe sáng lập Viên tập đoàn Tahitian Noni, ông Kelly Olsen đã đưa ra lời thách thức
100.000USD trên toàn thế giới.

Đăng ký tham gia:

Khi đăng ký Bạn cần có: 2 ảnh 3×4 để làm thẻ + CMND + Phôtô giấy mở tài khoản ngân hàng + phí 300.000đ
Quyền lợi: Có mã số Quốc tế + 1 số tài liệu + Được quyền phát triển mạng lưới.
Có  2 cách tham gia: Tùy theo khả năng tài chánh của mình mà có thể chọn lựa loại hình tham gia phù hợp nhất.
* Đăng ký thông thường 120 QV          = 2.600.000đ
* CAS+ 300 QV (điểm thưởng: 60QV) = 5.200.000đ
* Bộ xây dựng kinh doanh 250QV      = 5.500.000đ
Để được hưởng hoa hồng mạng lưới, doanh số năng động hàng tháng cần đạt là 2.600.000đ. (2.600.000đ = 1.900.000đ + thuế), Công ty chi trả các khoản thu nhập (theo giá 1.900.000đ) cụ thể như sau:

1. Thu nhập bán lẻ:
Mọi người sau khi ký hợp đồng, có mã số thì chính thức được công nhận trở thành Phân phối viên của công ty Tahitian Noni. Tất cả phân phối viên của công ty đều được mua hàng tại các văn phòng chi nhánh của công ty trên toàn cầu với giá ưu đãi. Giá ưu đãi là giá thấp hơn giá bán lẻ khoảng 30%. Vì vậy phân phối viên có thể mua hàng tại kho công ty với giá ưu đãi và bán ra tới tay người tiêu dùng với giá bán lẻ. Tại Việt nam thì 1 thùng nước ép Noni mua tại công ty giá là 2.600.000đ, giá bán lẻ ra thị trường có thể là 2.800.000đ. Một thùng nước ép Noni công ty tính là 120 QV (tương đương 120USD)

2. Thu nhập cá nhân:


Doanh số cá nhân của bạn trong tháng vượt qua 1 thùng sản phẩm (120 QV), bạn sẽ được trả thưởng 20% trên tổng doanh số vượt qua đó.

3. Thu nhập nhanh (chi trả hàng tuần):

 

Trong tháng bạn có thể mua nhiều mặt hàng cộng lại miễn sao doanh số cộng dồn bạn đạt là 2.600.000đ, lúc đó bạn mới được hưởng thu nhập từ mạng lưới của bạn. Trong thời gian 60 ngày đầu tiên kể từ ngày họ ký hợp đồng vào công ty thì công ty chi trả cho bạn thu nhập nhanh như sau:

Tất cả những người do bạn trực tiếp bảo trợ được gọi là tầng 1: 20%; Tầng 2: 5% ; tầng 3: 5% ; tầng 4: 5% ; tầng 5: 10%. Tổng cộng 45% tiền hoa hồng được chi trả cho mạng lưới. Nếu một tầng nào trong 5 tầng này không mua hàng thì hoa hồng tầng dưới nữa sẽ được dồn lên cho đủ 5 tầng (Được gọi là nén gọn năng động)

4. Thu nhập chuyên nghiệp (Chi trả hàng tháng):

Khi Tư vấn viên thuộc cấp dưới của bạn mua hàng mà lần mua hàng đó nằm ngoài 60 ngày kể từ ngày họ ký hợp đồng thì công ty sẽ trả cho bạn thu nhập chuyên nghiệp. Lúc này tùy theo danh hiệu mà công ty chi trả như sau:

* Danh hiệu san hô:
Khi doanh số năng động cá nhân hàng tháng của bạn tính từ ngày 1 đến ngày cuối tháng đạt 120 điểm trở lên (tương đương với 1 thùng nước ép Noni) thì bạn đạt danh hiệu San hô và được hưởng 4 tầng nén gọn – tầng 1: 1%; Tầng 2: 5% ; tầng 3: 5% ; tầng 4: 6%

* Danh hiệu Ngọc Bích:
Khi doanh số cá nhân của bạn QPV ≥ 120 điểm, bạn có ít nhất 3 San hô ở tầng một và đạt doanh thu sáu tầng QV6 từ 4.800 điểm trở lên (tương đương 40 thùng nước ép Noni) thì bạn được công nhận danh hiệu Ngọc Bích. Bạn được hưởng 6 tầng nén gọn năng động theo sơ đồ 1%, 5%, 5%, 6%, 6%, 7%.

Ngoài ra khi bạn lần đầu tiên đạt danh hiệu Ngọc Bích bạn được hưởng 2% doanh số toàn cầu theo tỷ lệ CASH6 giữa những người được hưởng 2%.
Để giữ danh hiệu bản chỉ cần năng động và có QV6 ≥ 4.800 điểm.
Có một số kỳ hiệu mà bạn cần biết như: QV6, QV7, QV8, QV20, CASH6, CASH7, CASH8, CASH20, ASQV4.

– QV6: là tổng số điểm của phân phối viên trong 6 tầng của bạn. Nếu ai đó trong mạng lưới 6 tầng của bạn không mua hàng thì tầng dưới được nén cho đủ được 6 tầng của những người mua hàng. Tương tự như vậy với QV7, QV8, QV20. QV là điểm để tính danh hiệu.

– CASH6: là tổng số điểm của toàn bộ phân phối viên trong 6 tầng của bạn nhưng chỉ tính chẵn 1,2,3 thùng. Ví dụ: ai đó có số điểm là 260 thì chỉ tính 240 điểm (là 2 thùng), ai đó có số điểm là 600 thì chỉ tính 360 điểm (là 3 thùng) đối với CASH 6 thì không có nén gọn tương tự như vậy với CASH7, CASH8, CASH20. CASH là điểm để tính thưởng toàn cầu.

– ASQV4: bằng số Tư vấn viên năng động trong 4 tầng x 120 điểm. ASQV4 dùng để tính điểm tham dự các trại như trại Ngọc Bích, Ngọc trai, trại tham quan an dưỡng và các hội nghị lớn của công ty.

– Trong trường hợp này bạn có QV6 ≥ 4800 và có 3 san hô tầng 1 nên bạn đạt danh hiệu Ngọc Bích

* Danh hiệu Ngọc Trai:

Nếu bạn có QPV ≥ 120 điểm, bạn có 3 Ngọc Bích ở tầng 1 và có doanh số 6 tầng QV6 ≥ 24.000 (tương đương 200 thùng) thì bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai và bạn được hưởng hoa hồng 7 tầng nén gọn năng động theo sơ đồ 1%, 5%, 5%, 6%, 6%, 7%, 7%.

Để giữ danh hiệu bạn chỉ cần đạt tiêu chuẩn năng động và có doanh số 6 tầng QV6 ≥ 24.000 điểm (tương đương 200 thùng) hoặc có doanh số 7 tầng QV7 ≥ 30.000 điểm (tương đương 250 thùng).

* Danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương:
Nếu bạn có QPV ≥ 120 điểm, bạn có 3 Ngọc Trai ở tầng 1 và có doanh số 6 tầng QV6 ≥ 24.000 (tương đương 200 thùng) thì bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương và bạn được hưởng hoa hồng 8 tầng nén gọn năng động theo sơ đồ 1%, 5%, 5%, 6%, 6%, 7%, 7%, 8%.

Để giữ danh hiệu bạn chỉ cần đạt tiêu chuẩn năng động và có doanh số 8 tầng QV8 ≥ 42.000 điểm (tương đương 350 thùng).

* Danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương xuất sắc:
Nếu bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương và có doanh số 8 tầng VQ8 ≥ 72.000 (tương đương 600 thùng) thì bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương xuất sắc. Lúc đó bên cạnh hoa hồng bạn được hưởng thêm khoản thưởng 3% toàn cầu (khoản thưởng vô tận).

* Đôi Ngọc Trai Kim Cương:
Nếu bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương và có 4 Ngọc Trai ở trầng 1 và doanh số 8 tầng VQ8 ≥ 96.000 (tương đương 800 thùng). Lúc đó bạn được hưởng hoa hồng 8 tầng và được hưởng khoản thưởng 3% toàn cầu.

* Ba Ngọc Trai Kim Cương:
Nếu bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương và có 5 Ngọc Trai ở tầng 1 và doanh số 8 tầng VQ8 ≥ 120.000 (tương đương 1000 thùng). Lúc đó bạn được hưởng hoa hồng 8 tầng và được hưởng khoản thưởng 3% toàn cầu.

Phần thưởng 3% toàn cầu được chia giữa các phân phối viên đạt doanh nhiệu Ngọc Trai Kim Cương xuất sắc, Đôi Ngọc Trai Kim Cương và ba Ngọc Trai Kim Cương theo tỷ lệ CASH 20 như sau:

Tạm tính:

Lúc đó nếu bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Kim Cương xuất sắc bạn nhận được 25% của A, Nếu bạn đạt Đôi Ngọc Trai Kim Cương bạn nhận được 50% của A, nếu bạn đạt được danh hiệu Ba Ngọc Trai Kim Cương, bạn nhận được 100% của A.

* Ngọc Trai Đen:

Khi bạn có 3 Ngọc Trai Kim Cương ở tầng 1 thì bạn đạt danh hiệu Ngọc Trai Đen và hưởng thêm phần thưởng 3% toàn cầu giữa các Ngọc Trai Đen.
Ngọc Trai Đen là danh hiệu cao nhất trong tập đoàn Tahitian Noni.

5. Thu nhập Toàn cầu:

Trả 2% Toàn   cầu: dành cho người tuyển dụng được 5 tầng 1 trong tháng (được nhận 4 quyền thưởng).

Trả 3% Toàn cầu: Nếu đạt hoặc giữ danh hiệu Ngọc trai kim cương xuất sắc trở lên.

Trả 3% Toàn cầu hàng quý: Nếu đạt hoặc giữ danh hiệu Ngọc trai đen (Tầng 1 có 3 ngọc trai kim cương).

II. Chính sách hỗ trợ:
Tập đoàn Tahitian Noni chi rất nhiều tiền vào chương trình tưởng thưởng mới theo danh hiệu, cụ thể như sau:

1. Danh hiệu: San Hô Xuất Sắc

• Đạt CAS (120QV)

• Bảo trợ 3 người đạt CAS

2. Danh hiệu: Ngọc Bích

* Đạt danh hiệu Ngọc Bích 4.800QV6 và 1.200QV2
* Duy trì danh hiệu trong 4 tháng

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:
500USD (=8.500.000VNĐ)

Kèm thêm

Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Bích

• Thư từ Giám đốc kinh doanh khu vực

• Hình và Tên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

3. Danh hiệu: Ngọc Bích xuất sắc

* Đạt danh hiệu Ngọc Bích xuất sắc 12.000QV6 và 1.200QV2
* Duy trì danh hiệu trong 2 tháng

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:
500USD (=8.500.000VNĐ)

·  Kèm thêm

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Bích xuất sắc

• Thư từ Giám đốc kinh doanh khu vực

• Hình và Tên được đưa lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

4. Pearl – Ngọc Trai

• Đạt danh hiệu Ngọc Trai 24.000QV và 2.400QV2.

• Bảo trợ cá nhân 3 ngọc bích.

• Duy trì danh hiệu trong 4 tháng

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:
1.000USD (=17.000.000VNĐ)

Kèm thêm:

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai

• Thư từ Giám đốc kinh doanh khu vực

• Tất cả chi phí du lịch tham dự Trại Huấn Luyện Thủ Lĩnh Ngọc Trai tại Trụ sở chính TNI tại Hoa Kỳ (vé máy bay Cho TVV và người đồng đơn + ăn ở tại KS 5*)

• 4 đêm miễn phí tiền phòng tại Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế **

• Hình được Post lên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

5. Ngọc Trai xuất sắc

• Đạt danh hiệu Ngọc Trai 36.000QV6 và 3.600QV2..

• Bảo trợ cá nhân 3 ngọc bích.

• Duy trì danh hiệu trong 2 tháng

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:
1.000USD (=17.000.000VNĐ)

Kèm thêm:

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai xuất sắc

• Thư từ Giám đốc kinh doanh khu vực

• 4 đêm miễn phí tiền phòng tại Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế **

• Hình và Tên được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

6. Ngọc Trai kim cương

• Đạt danh hiệu NTKC 24.000QV6 và 3.600QV2.

• Bảo trợ cá nhân 3 Ngọc Trai.

• Duy trì danh hiệu trong 4 tháng

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:

5.000USD (=85.000.000VNĐ)

Kèm thêm:

• Du lịch 8 ngày 7 đêm đến Quần đảo Tahiti

• 4 đêm miễn phí tiền phòng và tiền vé máy bay cho một người đến dự Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế *

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai Kim Cương

• Thư từ Chủ tịch tập đoàn

• Công nhận danh hiệu tại Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế

• Hình được Post lên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

7. Ngọc Trai kim cương xuất sắc

• Đạt danh hiệu NTKC 72.000QV8 và 3.600QV2.

• Bảo trợ cá nhân 3 ngọc trai.

• Duy trì danh hiệu trong 4 tháng

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:

10.000USD (=170.000.000VNĐ)
Duy trì danh hiệu thưởng tiếp  750USD/tháng (=12.750.000VNĐ)

Kèm thêm:

• 4 đêm miễn phí tiền phòng và tiền vé máy bay cho hai người đến ILC

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai Kim Cương Xuất Sắc

• Thư từ Chủ tịch tập đoàn

• Công nhận danh hiệu tại Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế

• Hình  được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

• Chỗ ngồi ưu tiên tại tất cả các Sự Kiện của TNI

8. Ngọc Trai kim cương nhân đôi

• Đạt danh hiệu  NTKC 96.000QV8 và 3.600QV2.

• Bảo trợ cá nhân 4 ngọc trai.

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:

15.000USD (=255.000.000VNĐ)

Duy trì danh hiệu thưởng tiếp  1.000USD/tháng (=17.000.000VNĐ)

Kèm thêm:

• 4 đêm miễn phí tiền phòng và tiền vé máy bay cho hai người đến ILC

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai Kim Cương nhân đôi

• Thư từ Chủ tịch tập đoàn

• Công nhận danh hiệu tại Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế

• Hình  được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

• Chỗ ngồi ưu tiên tại tất cả các Sự Kiện của TNI

9. Ngọc Trai kim cương nhân ba

• Đạt danh hiệu NTKC 120.000QV8 và 3.600QV2.

• Bảo trợ cá nhân 5 ngọc trai.

PHẦN THƯỞNG CỘNG DỒN:

20.000USD (=340.000.000VNĐ)
Duy trì danh hiệu thưởng tiếp  1.500USD/tháng (=25.500.000VNĐ)

Kèm thêm:

• 4 đêm miễn phí tiền phòng và tiền vé máy bay cho hai người đến ILC

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai Kim Cương nhân ba

• Thư từ Chủ tịch tập đoàn

• Công nhận danh hiệu tại Hội nghị Thủ Lĩnh Quốc Tế

• Hình  được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

• Chỗ ngồi ưu tiên tại tất cả các Sự Kiện của TNI

10. Câu lạc bộ Ngọc Trai Đen

Bảo trợ cá nhân 3 ngọc trai kim cương

Kèm thêm:

• Giấy chứng nhận và PIN Ngọc Trai Đen

• Du lịch bằng thuyền 10 ngày cho 2 người đến Tahiti, cộng thêm tiền vé máy bay (trị giá 25.000$)

• In trên bìa tạp chí Tradewinds Leaders

• Được công nhận trên sân khấu tại ILC

• Hình và Tên được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

11. Câu Lạc Bộ Triệu phú Dollar

• Đạt danh hiệu: Thu nhập 1.000.000$ cộng dồn

• Được trân trọng mời đến Millionaire Retreat

• Chân dung được lưu danh trên tường lưu danh của tập đoàn

Kèm thêm:

• Giấy chứng nhận được đóng khung thật đặc biệt

• Hình được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

12. Câu Lạc Bộ Marquesas

• Là Ngọc Trai Đen và bảo trợ 7 NTKC trong  4 quý

PHẦN THƯỞNG 250.000USD  (=4.250.000.000VNĐ)

Kèm thêm:

• Phần thưởng: Một cặp đồng hồ của Câu Lạc Bộ Marquesas

• Thư từ Chủ tịch tập đoàn

• Mã số PIN được giới thiệu trên sân khấu Hội nghị ILC

• Hưởng du thuyền 14 ngày đến Tahiti và Marquesas

• 4 đêm miễn phí và vé máy bay cho 2 người đến ILC

• Hình được Post lên trên Website và trên tạp chí Tradewinds Leaders

• Đoạn Video tôn vinh được Post lên TNI.com

• Được quyền tham dự tất cả các sự kiện của TNI

13. Câu Lạc Bộ Nuku Hiva

Phần thưởng 500.000usd
(8.500.000.000VNĐ)

14. Câu Lạc Bộ Bora Bora

Phần thưởng 1.000.000usd

(17.000.000.000VNĐ)


Hơn 100.000 lượt người đã được Tahitian Noni tài trợ miễn phí đến những nơi danh lam thắng cảnh đẹp nhất trên toàn thế giới như Tahiti, hawaii, thụy sĩ, Nhật…. Hãy xem

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VỚI TAHITIAN NONI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s